Velkommen til Boreakademiet

Vi leverer nettbaserte kurs i Bore- og Brønnteknikk.
Kurs tilpasset deg med personlig oppfølging!

Godkjent for støtte i Lånekassen.

VG2 Brønnteknikk
– Din billett til en ny hverdag offshore

Er du klar for en godt betalt jobb offshore?

Lærerstøttet nettstudium. Undervisningen er modulbasert og kan tas i eget tempo. I tillegg vil det gjennomføres samlinger og gruppearbeid via Teams, normalt på kveldstid og i helger. Normert studietid er ett semester.

Vi plikter at vi skal levere relevante kurs av høy kvalitet, til en bedre pris enn våre konkurrenter.

Nettbasert kurs i brønnteknikk
– 477 timer kombinert selvstudie og nettundervisning.
Oppstart senest august 2024:

fra kr 22.900,-

Boreakademiets nettbaserte kurs i bore- og brønnteknikk kan tas i ditt eget tempo hjemmefra og enkelt kombineres med jobb og andre forpliktelser. Vi er godkjent for støtte i Lånekassen, noe som betyr at du kan søke støtte til skolepenger, samt stipend og lån.

Lærerstøttet nettstudium. Undervisningen er modulbasert og kan tas i eget tempo. I tillegg vil det gjennomføres valgfrie samlinger og gruppearbeid via video, normalt på kveldstid og i helger. Normert studietid er ett semester. Ønsker du tilgang utover dette semesteret, kan du kjøpe videre tilgang for 30% av kursprisen (uten rett på støtte fra Lånekassen).

Med dagens geopolitiske uro og økende energipriser vil trolig aktiviteten i riggmarkedet være høy i årene fremover. Riggmarkedet har hatt tøffe år fra 2013 og mange har funnet seg andre karriereveier. Er du klar for å ta over?

Vi tar deg gjennom fagene i Brønnteknikk og gjør deg klar for eksamen i:

 • Boring
 • Komplettering og brønnservice
 • Prosedyrer og praksis
 • Tverrfaglig eksamen brønnteknikk

Kurset gir godt innblikk i hverdagen offshore og hvordan brønner blir planlagt, boret, komplettert og vedlikeholdt

Vårt kurs i VG2 Brønnteknikk er godkjent for støtte fra Lånekassen. Du kan søke om stipend/lån og støtte til studieavgift på lik linje med elever i VGS.

Du vil få mer informasjon om søknadsprosessen ved påmelding.

Vi har dessverre ikke mulighet for å vente med betaling til våre elever får svar på eventuell støtte, kursavgiften skal være betalt innen kursstart.

Kurset klargjør deg for avsluttende privatisteksamen som normalt kan tas i ditt hjemfylke to ganger i året (rundt november og mai). Dette er det eneste som vil kreve fysisk oppmøte i forbindelse med kurset i brønnteknikk.

Månedslønn for brønnteknikere
innen boring og brønn, gjennomsnitt 2022:

69.190,-

kilde: Statisk sentralbyrå

Norge har enn så lenge ikke satt noen dato for utfasing av vår olje- og gassproduksjon og vil være avhengig av kompetent personell innen boring og brønn i flere tiår fremover.

Nå kan tiden være inne for å sikre deg kompetanse som klargjør deg for en ny hverdag offshore.

Vi følger læreplanen i VG2 Brønnteknikk (BRT02-04). Det undervises i fagene Boring, Komplettering og brønnservice og Prosedyrer og praksis

Undervisningen er modulbasert med en kombinasjon av innleveringer, pre-innspilte videoer, oppgaveløsning og valgfrie samlinger over video på kveldstid/helg. Kurset er tenkt gjennomført over ett semester, men du har tilgang til kurset og alle ressurser i 12 måneder slik at du kan ta eksamen på nytt ved behov.

Kurset er eksamensforberedende. Eksamen gjennomføres i regi av fylkeskommunen, normalt i mai/juni og november/desember.

Det er elevens ansvar å melde seg opp til eksamen innen fristene (i januar og september) , men vi er naturligvis behjelpelige med dette.

Du kan naturligvis følge kurset uten å gå opp til eksamen, men for å være kvalifisert til arbeid innen boring og brønn etter Offshore Norges retningslinjer må tverrfaglig eksamen i Brønnteknikk (BRT2010) være bestått.

Eksamensavgift er p.t. 1217,- pr. eksamen og betales direkte til fylkeskommunen.

Vi anbefaler alle våre elever å også ta følgende eksamener for å være best mulig forberedt og kvalifisert (alle eksamener må tas dersom du skal søke støtte i Lånekassen):

 • BRT2007 Boring
 • BRT2008 Komplettering og Brønnservice
 • BRT2009 Prosedyrer og praksis

Oppstart for neste kurs er 19. august, du får tilgang fra 1. august. Det er også muligheter for å begynne på nettkurset før dette om ønskelig, huk av ønsket oppstartsdato ved påmelding.

Lånekassen betaler først ut støtte fra august. 10% forfaller ved påmelding og er ikke refunderbart, mens resterende forfaller når man får tilgang.

Du har 14 dagers angrerett etter at tilgang er gitt. Vi godkjenner ikke søknader til Lånekassen før eleven har oppfylt kriteriene for tilgang og logget seg på nettkurset.

Ved bestått kurs vil du motta kursbevis på utført opplæring i VG2 Brønnteknikk, i henhold til læreplan. Kompetansebevis for bestått eksamen utstedes av Fylkeskommunen.

Kurset er normert til 477 timer (60- minutters enheter) ifølge læreplanen.

Hvor mye tid den enkelte må bruke på kurset er vanskelig å anslå, men du bør forvente å bruke nærmere 500 timer på kurset for å være godt skikket til eksamen.

VG2 Brønnteknikk
– Din billett til en ny hverdag offshore

Spørsmål og svar

Vi har ingen formelle opptakskrav til kurset, men ønsker å henvise til Offshore Norges anbefalte retningslinjer for kompetansekrav til bore- og brønnpersonell som til enhver tid kan finnes i siste utgave på offshorenorge.no

Riggselskapene i Norge forholder seg i stor grad til retningslinjene satt av Offshore Norge, men står fritt til å gjøre egne vurderinger av den enkeltes kompetanse ved eventuell ansettelse.

Vi anbefaler derfor kurset i all hovedsak for søkere med fagbrev innen TIP- fagene (Kjemi/Prosess, Mekaniske fag og Elektrofag for de med fagbrev fra reform 94). 5-års relevant og dokumenterbar erfaring fra fagbrevområdene nevnt over kan erstatte kravet om fagbrev.

Det understrekes at alle uansett er velkommen på kurs hos oss, men at søkere med fagbrev ofte står sterkere i jobbmarkedet.

Vi bruker bokmål som undervisningsspråk. Det er dessverre ikke mulig å ta kurset på engelsk, da eksamen kun tilbys på norsk. Du kan selv velge målform på eksamen (bokmål/nynorsk).

Nei, men du må ha norsk id-nummer for å kunne melde deg opp til eksamen. Dette kan søkes om på Skatteetatens sider.

Ja, du kan ta kurset selv om du er i full jobb, men kurset vil kreve nærmere 500 timer med iherdig innsats for å være skikket til eksamen.

Kurset kan tas når det passer for deg, men det er lurt å jobbe jevnt!

Det er opp til den enkelte å avgjøre om man har kapasitet til å ta kurset på deltid. Vi understreker at det er fullt mulig, men at det vil kreve disiplin.

Ja, du kan søke om stipend/lån, samt støtte til studiavgift på lik linje med elever i VGS. Du kan få full støtte i ett semester (normert studietid).

Man kan ikke motta støtte for samme kurs flere ganger om man ikke har bestått eksamen.

Vi kan ikke svare på spørsmål om du er støtteberettiget, det må besvares av Lånekassen.

Du kan begynne på kurset når du ønsker.

Det er eksamen to ganger i året (vår/høst, typisk i mai-juni og november-desember) og kurset er i utgangspunktet tenkt tatt fra januar/august (ett semester).

Eventuelle samlinger på video blir lagt opp til at man tar kurset på vår eller høst, men vil naturligvis også være tilgjengelig i opptak.

Du kan ta eksamen flere ganger om du ikke står på første forsøk. Ønsker du tilgang til undervisningsmateriell utover ett semester, kan du kjøpe videre tilgang for 30% av kursprisen (uten rett på støtte fra Lånekassen).

Du vil få tilgang til vår nettbaserte opplæringsplattform, der undervisningen vil være delt opp i moduler du kan ta i eget tempo.

Vi er tilgjengelige via diverse kanaler og kan eventuelt avtale en-en møter over video ved behov.

Modulene vil typisk bestå av korte presentasjoner om temaet, etterfulgt av oppgaver. Det vil være flere innleveringsoppgaver underveis for å sikre at alle har god studieprogresjon. Det vil også være forhåndsinnspilte leksjoner i enkelte tema.

I tillegg er det lagt opp til valgfrie fagkvelder og oppgavehjelp via video på kveldstid. Alle samlinger vil bli gjort tilgjengelig i opptak for de som ikke har anledning til å delta.

Nei, selv om kurset er på VGS nivå, er det kun elever som tar VG2 Brønnteknikk gjennom det offentilge som har rett på læreplass.

Man har altså ikke krav på læreplass, men man kan søke på egenhånd. Noen av våre elever har jobbet hardt og fått til dette, men det krever altså stor egeninnsats.

Etter bestått eksamen og 5-års relevant erfaring offshore kan du gå opp til fagprøve som for eksempel Bore- og vedlikeholdsoperatør eller Wireline operatør (kabeloperasjoner).

For å få jobb offshore kan det være en fordel om du i tillegg til VG2 Brønnteknikk har:

Elementært:

 • GSK – Grunnleggende Sikerhetsopplæring
 • VHF/SRC Kurs
 • G11 Stropp- og anhuker
 • G4 Traverskran
 • Truckfører

Fordel:

 • Førstehjelp
 • Varme arbeider
 • G20 Hydraulisk Kran
 • Fallsikring
 • HLO

Her er det ingen fasit, men jo flere kurs en eventuell fremtidig arbeidsgiver ikke behøver å koste på deg, jo bedre.

Nei, i utgangspunktet ikke, men det kan vøre greit å ha noen av fagbøkene tilgjengelig når eksamen kommer, men det går vi inn på i introduksjonen

Nettbasert kurs i brønnteknikk
Ny jobb på oljerigg?